Styret

Styret i Fet Båtforening for 2022 er som følger:


Styreleder  Dan Stubberud

Nestleder   Konstitueres internt i styre

Kasserer    Stig Berg Pedersen

Sekretær    Yngve Lyng Lillevik

Styremedl.  Hans Olsen

Styremedl.  Helge Pettersen

Styremedl.  Lorns Harald Bakstad

Vararepr. 1 Hans Petter Buvik

Vararepr. 2 Morten Olsen


Revisor  Rune Berntsen

Revisor  Trond Myrvang

.

Valgkomite. Styret gis fullmakt til å utpeke ny valgkomite

på to personer.